Zastosowanie przesiewaczy bębnowych

Przesiewacze bębnowe to maszyny powstałe już w XIX wieku. Przed długi czas były wykorzystywane w wielu gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle zbożowo-młynarskim. Sprawdźcie jakie zastosowanie mają obecnie przesiewacze bębnowe.

Debris after the demolition of a building

Czym są przesiewacze bębnowe?

Przesiewacze bębnowe należą do grupy aparatów bębnowych. Zaliczane są do niej również granulatory bębnowe, mieszalniki bębnowe, a także inne aparaty technologiczne.

To maszyny, które na początku eksploatowano w przemyśle zbożowo-młynarskim i wielu innych dziedzinach gospodarki. Potem zastąpiono je maszynami wibracyjnymi i zataczającymi, dlatego zaprzestano ich produkcji. Teraz wracają za sprawą zastosowania ich w liniach technologicznych do segregacji odpadów komunalnych oraz w różnych dziedzinach przemysłu, w tym w przeróbce odpadów mineralnych – tłumaczy ekspert reprezentujący firmę EL-KOP.

Działanie przesiewaczy bębnowych

Przesiewacze bębnowe pracować mogą zarówno na sucho, jak i na mokro, jednak badania przemysłowe wykazały, że przesiewanie na mokro daje około 1,7 razy wyższą i skuteczną wydajność procesową, niż przesiewanie na sucho.

Warto jednak mieć na uwadze, że praca na mokro wiąże się z wieloma problemami. Szczególnie są one zauważalne wtedy, gdy przesiewane są odpady komunalne lub mineralne (produkują wtedy dużą ilość zanieczyszczonej wody będącą pozostałością po całym procesie). Z tego względu przesiewanie na mokro jest sensowne tylko wtedy, gdy instalacja do segregacji odpadów znajduje się w bliskiej odległości od oczyszczalni ścieków.

Najczęściej stosowane przesiewacze

Obecnie najczęściej wykorzystywane są przesiewacze o sitach płaskich, wykonywane w wielu wariantach konstrukcyjnych. W przypadku przesiewania odpadów komunalnych należy stosować duże przesiewacze (górnicze), czyli takie, których używa się w przerobie kopalnych surowców mineralnych. Podobnie rzecz ma się w przeróbce odpadów mineralnych będących odpadami pogórniczymi, czyli przerobionymi kopalinami.

Jeśli chodzi o przesiewanie odpadów innych, niż komunalne, należy do tego procesu stosować przesiewacze jednopłaszczyznowe. Są to sita, które wykonują płaski ruch o dowolnym kształcie toru. Ich rzeszota posiadają odpowiednio podwyższone burty boczne, na których można ustawić układ napędowy. Składa się on z dwóch wibratorów rotacyjnych, czyli wałów niewyważonych. Pracują one synchronicznie i przeciwbieżnie (osiąga się to za pomocą przekładni zębatej lub przez efekt samosynchronizacji dynamicznej). Tego typu przesiewacze są obecnie najczęściej używane w przemyśle wydobywczym i pochodnym.