Jak zabezpieczyć ściany przed podciąganiem wilgoci?

Chociaż każdy budynek jest narażony na niekorzystne działanie wilgoci, to jednak są sposoby na zapobieganie nieestetycznie wyglądających zmian na ścianach w postaci pleśni i grzybów. Wilgoć może przenikać zarówno z zewnątrz, jak również być produkowana przez domowników czy powstawać podczas gotowania, suszenia czy kąpania. Jeśli budynek będzie prawidłowo zaizolowany, ogrzewany i wentylowany, to ryzyko zawilgocenia jest niewielkie. Dlatego też tak ważne jest osuszanie ścian i właściwe użytkowanie budynku. Jak zabezpieczyć ściany przed podciąganiem wilgoci?

Skąd ta wilgoć, czyli dlaczego konieczne jest osuszanie budynku?

bricks-2169387_1920

Niedostatecznie ogrzewany budynek i brak wymiany powietrza sprawia, że w pomieszczeniach wzrasta kondensacja pary wodnej, czyli korzystne warunki do rozwoju pleśni i grzybów, a z biegiem czasu także pojawia się odrzucający zapach wilgoci. Winowajcą jest tutaj wilgoć, której źródłem są wszelkiego typu nieszczelności w rurach, rynnach, pokryciu dachowym czy też instalacji. Wilgoć znajduje się także w gruncie i wodzie gruntowej, co permanentnie oddziałuje na budynek. Uszkodzona czy też nieprawidłowo wykonana izolacja wodochronna przyczynia się do podciągania wilgoci, co objawia się parchaceniem tynku, wykwitami solnymi czy odpadaniem struktury murów. Problem ten najczęściej dotyczy starszych budynków, ale również w nowych może być konieczne osuszanie ścian, jeśli prace izolacyjne nie zostały właściwie wykonane. Problemem może tutaj być także wadliwy system odprowadzający wody opadowe, niewłaściwe użytkowanie piwnicy, nieprawidłowo zastosowany beton i zaprawa murarska czy też zmiany poziomu wody gruntowej. W nowo wybudowanych domach wilgoć pojawia się często na skutek zbyt wczesnego przystąpienia do ich wykańczania, kiedy to nie zdążyła ona jeszcze odparować z przegród. Tak więc osuszanie budynku równie dobrze może być konieczne przed wprowadzeniem się do nowo powstałego mieszkania.

Osuszanie ścian, czyli jak pozbyć się wilgoci?

scaffolding-179206_1920

Jeśli dojdzie do pojawienia się grzybów i pleśni, to konieczne jest sięgnięcie po środki chemiczne o działaniu pleśniobójczym. Następnie skuwa się tynk, niezbędne jest osuszanie ścian i zabezpieczenie ich impregnatem grzybobójczym, a na koniec wykańcza się je specjalną farbą lub tynkiem renowacyjnym. Osuszanie budynku wykonywane jest na kilka sposobów. Do metod naturalnych zalicza się wietrzenie, które jest skuteczne przy niewielkim zawilgoceniu pod warunkiem, że pogoda jest ciepła i sucha. Z kolei metodami sztucznymi nieinwazyjnymi są osuszanie ścian gorącym powietrzem, osuszanie absorpcyjne, kondensacyjne lub mikrofalowe. Ich działanie polega na podniesieniu temperatury wewnątrz pomieszczenia i zapewnienie właściwiej wentylacji. Są również metody sztuczne inwazyjne osuszania budynków i hydrolizacji, czyli otwory Knapenna zwykłe bądź z bruzdą grzejną, elektroosmoza, metody mechaniczne, otwory z środkiem higroskopijnym oraz iniekcje.

Porady na temat możliwych metod osuszania budynków udzieliła firma HW Izolan, która specjalizuje się w osuszaniu budynków.