Usługi architektoniczne. Jak przebiega praca z architektem? Czy warto?

Współczesna technika i inżynieria budowlana przeszła tak daleko idące zmiany, że konstruowanie i realizowanie obiektów budowlanych nie stanowi najmniejszego problemu. Dotyczy to przede wszystkim tych dużych budynków. Nie inaczej jest również, gdy w grę wchodzą typowo funkcjonalne obiekty i konstrukcje. Chodzi tutaj przede wszystkim o coraz bardziej popularne w naszym kraju domy jednorodzinne. W tym celu potrzebny jest prawdziwy fachowiec. Architekci mają prawdziwe urwanie głowy w szczególności w Krakowie.

daniel-mccullough-htblqdxfg9k-unsplash

Co zrobi dla nas specjalista?

Zakres usług świadczonych jest naprawdę szeroki i nie obejmuje tylko i wyłącznie projektowania domów, choć w istocie indywidualne zamówienia stanowią znaczną część jego pracy. Generalnie rzecz ujmując, jego zadania przedstawiają się trojako. Czysto konwencjonalny zakres obowiązków dzieli się na:

 1. Prace wstępne
 2. Prace projektowe
 3. Sprawy formalno-prawne

Do pierwszej grupy zaliczyć można np.

 • Analizy wstępne dotyczące możliwości realizacji Inwestycji,
 • Warunki techniczne przyłączenia inwestycji do sieci mediów,
 • Ekspertyzy techniczne,
 • Badania geotechniczne.

Do grupy drugiej:

 • Koncepcje programowo–przestrzenne,
 • Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne,
 • Wizualizacje i animacje,
 • Kosztorysy.

Do grupy trzeciej natomiast:

 • Nadzór budowlany: autorski i inwestorski,
 • Zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi,
 • Prowadzenie wszelkich spraw formalno-prawnych w toku procesu inwestycyjnego.

Proces współpracy z architektem

W dzisiejszych czasach, gdy można pozwolić sobie na zrealizowanie swoich fantazji, specjalista będzie chciał się dowiedzieć czegoś o nas. O naszych preferencjach, guście oraz wizji, tak, aby zamienić ją na rysunek projektowy. Temu służy także pewnego rodzaju wizja lokalna. Polega ona na tym, że właściciel nieruchomości oraz architekt udają się na teren planowanej inwestycji po to, aby sprawdzić jak dostosować dom jednorodzinny do otoczenia, tak, żeby pasował. W międzyczasie opracowujemy we własnym zakresie harmonogram, tzn. plan prac związanych z aranżacją i zarządzaniem logistyką projektu oraz kosztorys zawierający niekiedy alternatywne propozycje dla klienta. Następnie dochodzi do uzgodnienia szczegółów. W końcu po uzyskaniu stosownych pozwoleń i dokumentacji, które mogą zostać załatwione przez architekta, wykonywane są prace, nad którymi sprawuje on nadzór autorski. Warto więc poświęcić trochę uwagi temu zagadnieniu, gdyż architekt, szczególnie w dużych miastach jak Kraków, sprawi, że przebieg budowy naszego domu nie będzie tak straszny, jak może się to wydawać!