Skuteczny odzysk ciepła – poznaj zasady działania wymienników ciepła

W przypadku działania wentylacji mechanicznej odzysk ciepła może wynosić blisko 90%, jeśli stosuje się odpowiednie wymienniki ciepła. Rekuperacja z odzyskiem ciepła pozwala na oszczędność na ogrzewaniu budynku nawet o połowę w stosunku do tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Dlatego już w momencie wybierania projektu domu najlepiej jest uwzględnić takie plany. Można to także zrobić na etapie zamkniętego stanu surowego, niemniej jednak może to generować większe koszty. Jedno na czym w tym przypadku nie można oszczędzać, to wspomniany wymiennik ciepła.

odzysk-ciepla

Wymienniki ciepła – rodzaje i efektywność

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła może działać dzięki obecności wymiennika ciepła. Na rynku dostępnych jest wiele rodzajów wymienników. Do najbardziej efektywnych zalicza się wymienniki spiralne, przeciwprądowe i obrotowe. Pierwsze dwa zapewniają odzyskiwanie ciepła na poziomie nawet do 96%, natomiast obrotowe – około 70%. Wymienniki spiralne i przeciwprądowe działają na zasadzie wymiany ciepłego i zimnego powietrza poprzez przylegające do siebie kanaliki z nawiewanym i wywiewanym powietrzem. Z kolei wymienniki obrotowe działają na zasadzie akumulacji energii poprzez obrót bębna pobierającego ciepło z sekcji wyciągowej i oddające do powietrza nawiewanego.

Zdrowa atmosfera i większa oszczędność, dzięki ustawieniu parametrów wentylacji z odzyskiem ciepła

W ramach wymienników przeciwprądowych można wyróżnić jeszcze entalpiczne, które podobnie jak obrotowe poza ciepłem odzyskują również wilgoć. Dzięki temu w pomieszczeniach może panować zdrowa atmosfera, gdyż wszystko regulowane jest na panelu elektronicznym rekuperatora. Można ustawić określoną moc urządzenia zarówno na dzień, jak i na noc, a także podczas nieobecności w domu. Warto pamiętać, że rekuperator musi działać bez przerwy, nawet w okresie nieobecności. Wtedy jego parametry ustawia się na najmniejsze, rekomendowane przez producenta urządzenia, wartości.

odzysk-ciepla-w-domu

Podstawowe różnice w wytwarzaniu energii cieplnej przy wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Warto zauważyć, że w przypadku wentylacji grawitacyjnej wietrzenie powoduje znaczne obniżenie temperatury w mieszkaniu i konieczność wytworzenia dużej energii do jego ogrzania. W przypadku wentylacji mechanicznej można stosować piece grzewcze o mniejszej mocy ze względu na zastosowanie wymienników ciepła. W przypadku wentylacji grawitacyjnej straty ciepła wynoszą przynajmniej 50-60% ze względu na zastosowane otwory wentylacyjne. Przy wentylacji mechanicznej, dzięki zastosowaniu solidnej stolarki okiennej, a także zniwelowaniu ilości mostków termicznych straty ciepła można znacznie ograniczyć. Rekuperatory z wymiennikiem ciepła mogą odzyskać większość energii, która ucieka z pomieszczenia kanałami wentylacyjnymi. Powietrze jest wymieniane kilkakrotnie w ciągu jednej godziny i nawiewane powietrze, dzięki zastosowaniu filtrów jest czyste, a dzięki wymiennikom także ogrzane. Za przykład może posłużyć wymiana energii przy minus 10 stopniach Celsjusza. Powietrze usuwane wyrzutnią uprzednio oddaje swoją energię do tego nawiewanego poprzez czerpnię, za pośrednictwem wymiennika ciepła. Rekuperator oczyszcza powietrze z zanieczyszczeń zewnętrznych, bakterii i wirusów – w zależności od zastosowanego filtra. Oczyszczone i ogrzane powietrze trafia kanałami nawiewnymi do pomieszczeń i ma już 18 stopni. Biorąc pod uwagę zniwelowanie strat energii poprzez otwory wentylacyjne, szczególnie w domach gdzie nie ma żadnych kominów, dzięki zastosowaniu pompy ciepła jako systemu ogrzewania, to pozostaje lekkie dogrzanie pomieszczenia do optymalnej temperatury, czyli 20 stopni. To powoduje, że wydatki na ogrzewanie znacząco się zmniejszają.

Gruntowy wymiennik ciepła – zapewni ogrzane powietrze w zimie i ochłodzone latem

Szczególnym rodzajem wymiennika ciepła stosowanego razem z systemem wentylacji mechanicznej jest gruntowy wymiennik ciepła. Pozwala na skuteczne odzyskiwanie ciepła zimą oraz schładzanie powietrza latem. Dzięki niemu przy temperaturze ponad trzydziestu stopni na zewnątrz można uzyskać temperaturę poniżej 30 stopni wewnątrz, co jest przy dużych upałach udogodnieniem. Takiej możliwości nie ma w przypadku wentylacji grawitacyjnej, bo otwierając okna, nawet kiedy wieje wiatr można do pomieszczenia wpuścić jedynie gorące powietrze z zewnątrz, a więc chłodzenie jest pozorne. Gruntowy wymiennik ciepła stanowić może również ochronę antyzamrożeniową wymiennika ciepła zimą. Dzięki temu rekuperator może działać efektywnie nawet przy bardzo niskich temperaturach. GWC pobiera energię z ziemi, dlatego czerpane powietrze jest cieplejsze od temperatury za oknem, co sprzyja jeszcze większym oszczędnościom i lepszemu odzyskiwaniu ciepła.

Odzysk ciepła w budynkach energooszczędnych i pasywnych jest konieczny ze względu na restrykcyjne wymogi dotyczące maksymalnego zniwelowania mostków termicznych w takich budynkach i ograniczenia poboru energii potrzebnej do ich ogrzania. Dlatego nieodzowna jest w tym przypadku skutecznie działająca wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Dzięki temu można cieszyć się bardziej ekologicznym domem oraz mniejszymi wydatkami.