Prace wykończeniowe – jak poznać dobrego fachowca?

Zapewne każdy z nas ma w swoim otoczeniu co najmniej kilka osób, które zdecydowały się powierzyć wykonanie prac budowlanych, remontowych lub wykończeniowych ekipie budowlanej, z której usług – eufemistycznie rzecz ujmując – nie byli do końca zadowoleni. Do najczęściej „popełnianych” przez specjalistów z branży budowlanej zachowań, wywołujących niezadowolenie z ich prac, należą bez wątpienia: nieprzestrzeganie umówionych terminów wykonania wskazanych prac budowlanych (a bardzo często także – rozpoczynanie ich dopiero po kilku tygodniach lub miesiąc od dnia, w którym faktycznie rozpocząć się miały prace, co tłumaczone zazwyczaj jest opóźnieniem w trakcie wykonywania poprzednich prac na rzecz innego zleceniodawcy), wykonywanie prac wykończeniowych w sposób niezgodny z poczynionymi ustaleniami, spożywanie alkoholu w czasie godzin pracy, a także wykonywanie zleconych prac w sposób wadliwy lub niezgodny z zasadami sztuki budowlanej.

prace-wykonczeniowe

Każdy z nas, poszukując ekipy budowlanej, której będzie chciał powierzyć określone prace wykończeniowe lub remontowe, chciałby uniknąć tych i podobnych niespodzianek i cieszyć się w pełni odnowionym i urządzonym na nowo wnętrzem. Dlatego też szczególnie ważne jest to, aby nie zlecać wykonania zamierzonych prac pierwszej ze znalezionych ekip, zaś przed wyborem odpowiedniego wykonawcy zwrócić uwagę na co najmniej kilka aspektów, które pozwolą nam określić, czy rzetelnie i profesjonalnie podchodzi do wykonania powierzonych mu prac.

Podstawową rzeczą, od której powinniśmy zacząć selekcję potencjalnych wykonawców prac wykończeniowych, powinno być ustalenie, czy prowadzą oni w sposób legalny działalność gospodarczą. Tylko w takiej sytuacji, przy podpisaniu umowy o wykonanie prac remontowych (umowy o roboty budowlane) będziemy mogli mieć pewność, że każde z naruszeń jej postanowień będzie prawnie sankcjonowane oraz pozwoli np. na nałożenie na wykonawcę kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy lub z powodu wykrytych usterek i wad, których wykonawca nie usunie w wyznaczonym mu lub umownym terminie. Pozwoli to nam też na ustalenie jasnych i precyzyjnych warunków gwarancji, co będzie pomocne w sytuacji, gdy wady wykonanych prac wykończeniowych ujawnią się dopiero po jakimś czasie od odbioru prac. W przypadku prac o szerszym zakresie (lub robót mających zostać wykonanych w stosunkowo szybkim czasie) warto upewnić się jeszcze przed podpisaniem umowy, czy wybrany przez nas wykonawca dysponuje odpowiednim zapleczem personalnym oraz sprzętowym pozwalającym mu na terminowe wykonanie prac. Zwłaszcza dotyczyć będzie to sytuacji, w której opóźni się wykonanie poprzednich prac wykonawcy – warto wiedzieć, czy w takiej sytuacji firma budowlana będzie w stanie rozpocząć swoje prace wykończeniowe w naszym domu lub mieszkaniu. Sporą uwagę powinniśmy też poświęcić kwestii jakości prac wykonywanych przez firmę budowlaną. Najlepiej zasięgnąć opinii dotychczasowych zleceniodawców określonego przedsiębiorcy, a także obejrzeć jego dotychczasowe realizacje, o ile udostępnia on swoim klientom dokumentację zdjęciową z wykonanych już robót.