Obowiązkowe kursy bhp

Przeprowadzanie kursów bhp jest prawnym obowiązkiem pracodawców, którzy zatrudniają w zakładzie nowych pracowników.

rappelling-755399_1280

Niemniej jednak, obowiązek taki pojawia się również co jakiś czas w przypadku zakładów nie prowadzących naboru nowych pracowników. Na czym polegają szkolenia bhp? Kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Wstępne szkolenia bhp

Kurs bhp przeprowadzany wśród pracowników, którzy właśnie zostali przyjęci dodanej firmy, często nazywany jest wstępnym. Tak naprawdę jest jednak bardziej szczegółowy od okresowych szkoleń bhp przeprowadzanych u pracowników z dłuższym stażem. Wstępny kurs bhp rozpoczyna się częścią teoretyczną, która polega na uczeniu pracownika odpowiednich przepisów. Ogólne zasady bhp zawarte są w polskich przepisach prawnych. Niemniej jednak, pracownik jest również zobowiązany znać bardziej precyzyjne zapiski zawarte w regulaminie zakładu.

Po zakończeniu sprawdzeniem wiedzy pracownika części teoretycznej, przychodzi czas na naukę praktyczną. Jest to bardzo ważny etap, gdyż pracownik uczy się jak wykorzystać nabytą wiedzę. Obowiązkiem szkoleniowca bhp jest natomiast jasne przedstawienie pracownikowi jak ma wykonywać poszczególne czynności. Powinien on je pokazać na swoim przykładzie, nie pomijając przy tym nawet tych czynności, które nie będą należały do głównych obowiązków pracownika. Nowy pracownik musi bowiem wiedzieć dokładnie jak zachować sięw każdej, nawet najrzadziej występującej sytuacji. Tylko wtedy można być pewnym, że on i jego towarzysze są bezpiecznie.

Regularne powtórki

Bez wątpienia, pamięć człowieka nie jest idealna, dlatego też, o pewnych zasadach bhp z czasem się zapomina. Z tego też względu, szkolenia bhp powinny być regularnie powtarzane. Specjalnie wyszkoleni fachowcy podczas okresowych kursów bhp przypominają pracownikom najważniejsze zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. Warto też zauważyć, że szkolenia bhp dotyczą także nowych pracowników, którzy w innym zakładzie zajmowali takie samo lub bardzo podobne stanowisko. Odpowiedzialny pracodawca powinien również takiemu podwładnemu zapewnić udział w pełnym kursie bhp obejmującym zarówno cześć teoretyczną jak i praktyczną, traktując go tym samym jak zwykłego nowego pracownika.