Metody zabezpieczania wykopów

Zdecydowana większość przedsięwzięć budowlanych i inżynieryjnych wymaga wykonania wykopów. Te ostatnie należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć, tak aby nie dostawała się do nich woda czy aby zabiec niekontrolowanemu osuwaniu się gruntu, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w przypadku prac prowadzonych w terenie zabudowanym. Takiego zabezpieczenia można dokonać na co najmniej kilka różnych sposobów.

Erdaushub, Hausbau, Tiefbauarbeiten

Obudowa berlińska

Jednym z nich jest metoda zastosowana po raz pierwszy podczas budowy metra w Berlinie pod koniec XIX wieku – i stąd nazywana obudową berlińską. Polega ona na wbiciu albo umieszczeniu w uprzednio wykonanych otworach pionowych pali stalowych, pomiędzy którymi przestrzeń wypełnia się w miarę pogłębiania wykopu drewnianymi elementami poziomej opinki. – Sposób ten sprawdza się jako zabezpieczenie głębokich wykopów, o ile woda gruntowa znajduje się poniżej nich, a w bezpośrednim sąsiedztwie nie ma innych budynków – zaznacza ekspert z firmy GEOTEST.

Obudowa paryska

Odmianą obudowy berlińskiej jest obudowa paryska, wykonywana z prefabrykowanych słupów żelbetowych. Pozostawione w nich startowe pręty zbrojeniowe odsłania się i odgina podczas wybierania gruntu, a gdy siatka zbrojeniowa jest już ustawiona, fragment obudowy ulega zabetonowaniu.

Ścianki szczelne

Jeśli prace wymagają zabezpieczenia wykopów nie tylko przed parciem gruntu, ale również przed wodą, zastosować można tzw. ścianki szczelne – tymczasowe albo stałe, stanowiące fragment konstrukcji obiektu. Mniej korzystne dla tego rozwiązania grunty poddać można modyfikacji, polegającej np. na podwiercaniu albo podpłukiwaniu przez płuczki wysokociśnieniowe.

Brusy, czyli podłużne elementy, z których składa się ścianka szczelna, wykonane mogą być z drewna, stali, żelbetu lub tworzyw sztucznych. Przestrzeń pomiędzy nimi uszczelniają tzw. zamki. Ścianka szczelna montowana może zostać w sposób dynamiczny (szybszy, ale generujący drgania) albo statyczny, stosowany zwłaszcza w zwartej infrastrukturze miejskiej (przy użyciu prasy hydraulicznej).

Palisada

W warunkach gęstej zabudowy dobrym pomysłem okazuje się też zabezpieczenie wykopów metodą palisady. Wibracje i hałas zostają w tym przypadku istotnie ograniczone, a niewielkie wymiary wpuszczanych grunt pionowych pali pozwalają na ich użycie nawet w  pobliżu fundamentów istniejących obiektów. Inaczej niż w przypadku obudowy berlińskiej, nie ma tu potrzeby zakładania opinki. Przy większych głębokościach wykopów palisadę często rozpiera się bądź kotwi z wykorzystaniem stalowych albo żelbetowych oczepów.