Jakie korzyści dają szkolenia BHP?

Szkolenia BHP to bardzo przydatne kursy, które realizowane są na terenach wielu zakładów pracy i firm. Dzięki takim szkoleniom każdy pracownik może zapoznać się z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa oraz higieny pracy

szkolenia-bhp

Pozwala to na:

 • utrzymanie porządku w miejscu pracy,
 • zapoznanie się ze swoimi prawami oraz obowiązkami,
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

BHP Praktyk oferuje profesjonalnie zorganizowane szkolenia, które prowadzone są przez wykwalifikowane osoby znające się na rzeczy i umiejące sobie poradzić z każdym wyzwaniem. Oczywiście szkolenia prowadzone są w zakresie teoretycznym oraz praktycznym. Pierwsza część polega na uczeniu się teoretycznych zagadnień, natomiast druga polega na instruktażu stanowiskowym, aby pracownik był przygotowany do wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny.

Szkolenia wstępne i okresowe

BHP Praktyk organizuje szkolenia wstępne oraz okresowe. Wstępne szkolenie przygotowuje pracownika do podjęcia pracy w danym zakładzie pracy, natomiast szkolenia okresowe sprawdzają jego wiedzę na temat panujących zasad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Okresowe szkolenia są przeprowadzane z reguły raz do roku, jeśli jest to praca związana z jakimiś niebezpiecznymi sytuacjami. W innych przypadkach odbywają się one nie rzadziej niż raz na 3 lata.

Co zawierają w sobie szkolenia BHP?

Szkolenia BHP Bydgoszcz zawierają w sobie wiele przydatnych informacji, m.in.:

 • ocenę ryzyka zawodowego,
 • ochronę PPOŻ na terenie zakładu pracy,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • nadzór w zakresie przeprowadzania szkoleń okresowych i wstępnych,
 • doradztwo w sprawach interpretowania przepisów BHP.

Dzięki takiej profesjonalnej ofercie pracownicy będą w stanie skutecznie przygotować się do powierzonych im obowiązków i na pewno optymalnie zadbają o swoje stanowisko pracy. Obsługa BHP na terenie firmy jest gwarancją bezpieczeństwa, dlatego warto wcielać regularnie takie przepisy w życie, aby obowiązywały one pracowników na każdym kroku. Organizowane są też szkolenia BHP Bydgoszcz dla kadry kierowniczej.

Sporządzanie dokumentacji powypadkowej

Szkolenia BHP przeprowadzane w zakładach pracy dają pozytywne efekty, ponieważ dzięki nim można nauczyć się przygotowywać dokumentację powypadkową. Wiadomo, że do wypadków może dojść zawsze, dlatego należy wiedzieć, jak się w takiej sytuacji zachować. Podczas szkoleń będzie można przyswoić sobie takie informacje jak:

 • zbadanie przyczyn oraz okoliczności związanych z wypadkiem w pracy,
 • pierwsza pomoc dla osoby poszkodowanej,
 • przekazanie dokumentów do ZUS-u,
 • umiejętne sporządzenie protokołu powypadkowego,
 • sporządzenie karty wypadku,
 • klasyfikacja prawna wypadku.

Szkolenia są więc bardzo przydatne w każdym zakładzie pracy, dlatego BHP Praktyk realizuje je na szeroką skalę. Dzięki temu można mieć pewność, że praca w danej firmie będzie przebiegała w sposób prawidłowy i nikt nie narazi się na niebezpieczeństwo z własnej winy. Bez takich szkoleń pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy przy swoim stanowisku.