Instalacje fotowoltaiczne a ochrona środowiska naturalnego

Kryzys klimatyczny stał się faktem, z którym musimy zmierzyć się zarówno indywidualnie, jak i kompleksowo. Jednym ze sposobów na obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery w wyniku tradycyjnych sposobów pozyskiwania energii elektrycznej jest zainwestowanie w instalacje fotowoltaiczne. Już dziś cieszą się one coraz większa popularnością w wielu krajach i wydają się być jedyną rozsądną alternatywą dla gospodarki energetycznej opartej na węglu oraz gazie.

Działanie instalacji fotowoltaicznej z korzyścią dla środowiska naturalnego
Instalacja fotowoltaiczna produkuje prąd w bezpieczny i czysty sposób, pozyskując energię z promieni słonecznych. Jest ona następnie zmieniana w prąd stały w ogniwach fotowoltaicznych, a w inwerterze – w prąd zmienny, o parametrach identycznych z tymi, jakie ma energia elektryczna w sieci publicznej. Cały proces jest zero emisyjny, co oznacza, że w trakcie produkcji prądu nie wytwarzają się żadne szkodliwe związki czy gazy cieplarniane mające negatywny wpływ na stan środowiska naturalnego. To właśnie wytwarzanie energii elektrycznej jest tym sektorem przemysłu, który ma największy wpływ na jego zanieczyszczenia.

Fotowoltaika dla każdego

Instalacja fotowoltaiczna może zostać zamontowana na niemal każdym dachu budynku, jego elewacji lub na wolnym, niezacienionym terenie wokół niego. Odpowiednie konstrukcje montażowe produkowane m.in. przez firmę El-Sun – https://el-sun.pl/ – pozwalają na zainstalowanie paneli na różnorodnych pokryciach dachowych oraz ustawienie ich pod takim kątem, aby w optymalnym stopniu pozyskiwały energię słoneczną.

Ciekawym rozwiązaniem, które może stać się nie tylko sposobem na pozyskiwanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale również chronić uprawy przed coraz częstszymi, wyniszczającymi suszami, jest agrofotowoltaika. Panele fotowoltaiczne ustawiane na polach uprawnych przyczyniają się do zachowania odpowiedniej wilgotności gleby i zapewniają wysokie zbiory, nawet jeśli lato jest wyjątkowo suche i upalne. Pierwsze, eksperymentalne gospodarstwo rolne wykorzystujące agrofotowoltaikę powstało nad Jeziorem Bodeńskim w 2017 roku, a kolejne tego typu rozwiązania testowane są na obszarach szczególnie narażonych na suszę, np. w Indiach.

Jeżeli zależy Państwu na ograniczeniu szkodliwego wpływu na środowisko naturalne, warto rozważyć inwestycję w fotowoltaikę, będącą rozwiązaniem na długie lata. Okres żywotności paneli fotowoltaicznych to obecnie minimum 25 lat, a koszty inwestycji zwracają się przed upływem 10 lat, co pozwala na korzystanie z produkowanego przez siebie prądu przez resztę czasu praktycznie za darmo.