Innowacyjne ubrania dla ratowników górniczych

W kopalni panują bardzo trudne warunki, o czym z pewnością wiedzą wszyscy górnicy. Przekonują się o tym jeszcze bardziej wtedy, gdy dochodzi w nich do niebezpiecznych wypadków i grupy ratowników są zmuszone do zejścia pod ziemię.

zielonyhelm

Właśnie z myślą o tych osobach uruchomiony został specjalny projekt badawczy, w ramach którego stworzone zostały specjalne prototypy bielizn oraz ubrań ochronny dla ratowników górniczych. Wspomniany projekt został zrealizowany przez konsorcjum Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu, Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego oraz ZOSP RP Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach.

Powstały specjalistyczne ubrania ochronne, wśród których można wyróżnić bieliznę z elementami chłodzącymi oraz systemem wentylacji. Takie innowacyjne ubrania będą miały również możliwość monitorowania kondycji ratownika górniczego, kiedy znajduje się on w czasie pracy. Ważnym założeniem tworzonej „kolekcji” było również to, aby wspomniane elementy odzieży dostosowywały się do trudnych warunków, jakie panują pod ziemią.

Prototypowa odzież została poddana serii testów, które miały na celu zbadanie jej efektywności. Główną intencją twórców było stworzenie takiej odzieży, która zapewniałaby bezpieczeństwo oraz odpowiednie oddawanie ciepła. Specyfika pracy ratowników górniczych wymaga tego, aby ich ciało było odpowiednio chłodzone i wentylowane. Trzeba pamiętać o tym, że ratownicy schodzący pod ziemię są dodatkowo obarczeni sprzętem, który również posiada swoją wagę.

W wyniku wspomnianego projektu powstały dwa zestawy bielizny – jeden posiada elementy chłodzące oraz system wentylacji, zaś drugi to odzież ochronna wierzchnia wraz z urządzeniem do pomiaru tętna. Zastosowanie tych wynalazków powinno znacząco poprawić warunki pracy, z jakimi muszą się zmagać służby ratownicze. Oba zestawy zostały zgłoszone do Urzędu Patentowego, więc wszystko jest na dobrej drodze. Mowa była głównie o ratownikach górniczych, lecz należy pamiętać o tym, że z dobrodziejstw takiej innowacyjnej odzieży z powodzeniem będą mogli skorzystać również przedstawiciele innych służb ratowniczych. Teraz czekamy tylko na innowacyjne hełmy ochronne oraz buty robocze – oba te elementy stanowią przecież ważny element wyposażenia służb ratunkowych.