Hydraulik – charakterystyka zawodu

Do głównych i najważniejszych zadań hydraulika należą prace instalacyjne oraz montażowe, a także naprawa, konserwacja i utrzymanie prawidłowego funkcjonowania sieci rur doprowadzających do wszelkich budynków ciepłą i zimną wodę, gaz i odprowadzających ścieki. Ponadto praca hydraulika polega również na utrzymaniu w prawidłowej kondycji instalacji ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania a także instalacji kanalizacyjnych oraz gazowych.

hydraulik2

Nie można zapomnieć, że hydraulik odpowiedzialny jest za usuwanie doraźnych awarii, naprawy planowane i modernizację sieci instalacji oraz ich urządzeń. W tym miejscu można wyróżnić między innymi: spawanie, układanie, uszczelnianie rur zależnie od ich przeznaczenia, montaż specjalistycznych urządzeń do pomiaru ciśnienia, ilości przepływu wody, ropy, czy gazu.

Niezależnie jednak od rodzaju pracy, wszystkie czynności są przed hydraulika wykonywane w oparciu o rysunki techniczne, których odczytywanie leży w kwestii obowiązków każdego hydraulika.

Zdobycie kwalifikacji

Podstawą do pracy w zawodzie hydraulika jest przede wszystkim uzyskanie wykształcenia w tym kierunku, w tym przypadku wystarczy ukończenie szkoły zawodowej o profilu technicznym, przy czym niezbędna wiedza zależy głównie od specjalności. Szkoła zawodowa daje jednak tylko podstawowe przygotowanie do zawodu, które pozostaje niepełne, bez kwalifikacji praktycznych, w którym najistotniejszą kwestią jest staż pod okiem doświadczonego hydraulika.

Co więcej wiek kandydata do zawodu nie jest tak ważny jak przygotowanie zarówno pod kątem teoretycznym, jak i praktycznym.

Wymagania do zawodu

Kluczowym warunkiem, jaki powinien spełniać hydraulik, by prawidłowo wypełniać swoje obowiązki jest dobrze rozwinięty zmysł równowagi oraz brak lęku wysokości, czy klaustrofobii. Niewątpliwie konieczna jest także umiejętność posługiwania się najróżniejszymi narzędziami, instalowanie i uruchamianie urządzeń technicznych z rozeznaniem w sposobie ich działania. Poza tym wśród wykwalifikowanych hydraulików ceni się szybki refleks, spostrzegawczość, umiejętność działania w stresie i pod presją czasu oraz bardzo dobry wzrok, co niekiedy przesądza nie tylko o prawidłowym wykonaniu powierzonego specjaliście zadania, ale również o szybkości zlikwidowania usterki.

Warto również mieć na uwadze, że osobom pracującym w zawodzie hydraulika stawia się wysokie wymagania dotyczące zdrowia, a to oznacza sprawność układu oddechowego, dobry węch, słuch i wzrok. Co za tym idzie choroby ograniczające sprawność ruchową i manualną, wady serca, a także zaburzenia czy poważne wady wzroku stają się znaczącymi przeciwwskazaniami do wykonywania zawodu.

Warunki i miejsce pracy

Specjaliści z tytułem hydraulika i z odpowiednimi kwalifikacjami nie mają problemu ze znalezieniem zajęcia i podjęciem pracy, głównie ze względu na obszar swojej działalności. Mieszkania, budynki w trakcie budowy, hale produkcyjne, otwarte przestrzenie, czy nawet kopalnie, to jedne z nielicznych miejsc, w których fachowe usługi w zakresie hydrauliki okazują się być niezbędne. Niestety praca odbywa się bardzo często w trudnych warunkach w słabym oświetleniu, dużym zanieczyszczeniu powietrza, a niekiedy dużym natężeniu hałasu.

Zawód hydraulika bardzo często łączy ze sobą cechy pracy indywidualnej i zespołowej, gdzie należy wydawać i słuchać poleceń oraz uzgadniać szczegóły planowanej naprawy, czy wykonywanej pracy.

Warto wiedzieć, że działalność hydraulika nie jest oparta na rutynie i wiąże się z bardzo dużą odpowiedzialnością dotyczącą zdrowia i życia nie tylko współpracowników, ale przede wszystkim późniejszych użytkowników sieci. A jak wyglądają kwestie wymiaru czasu pracy? Otóż wszystko zależy od zakresu działalności i miejsca wykonywania pracy. Zazwyczaj godziny pracy są stałe, chyba, że fachowiec podjął się etatu w systemie zmianowym, choć bywają przypadki, że hydraulika staje się pracą sezonową, np.: przy układaniu rurociągów, czego nie sposób robić w okresie zimowym.

Zarobki i możliwość zatrudnienia

W obliczu rosnącej liczny fachowców wyjeżdżających poza granicę naszego kraju, specjaliści przewidują, że dla dla tej grupy zawodowej w najbliższym czasie nie zabraknie miejsc pracy, a już tym bardziej w dużych aglomeracjach.

Z pewnością nie jest tajemnicą, że na płacę hydraulika w dużej mierze ma wpływ miejsce wykonywania pracy, ale głównie jakość świadczonych usług, przy czym jeszcze inaczej wygląda sytuacja, gdy fachowiec prowadziła własną działalność gospodarczą. Aktualnie szacuje się, że średnia gaża hydraulika waha się w widełkach 1800zł – 3500zł.