Ewakuacja – wszystko, co powinieneś wiedzieć o przepisach

Trzeba przyznać, że wiele osób bardzo lekceważy problem zagrożenia pożarowego i związanych z tym konsekwencji. Bardzo często uczestnicząc w ewakuacji, nie stosują się do zaleceń i nie starają się reagować podobnie jak w sytuacji realnego zagrożenia. A to bardzo ważne, bo ewakuacja w takich momentach to być albo nie być dla wielu istnień.

Trzeba przyznać, że wiele osób bardzo lekceważy problem zagrożenia pożarowego i związanych z tym konsekwencji. Bardzo często uczestnicząc w ewakuacji, nie stosują się do zaleceń i nie starają się reagować podobnie jak w sytuacji realnego zagrożenia. A to bardzo ważne, bo ewakuacja w takich momentach to być albo nie być dla wielu istnień.

ewakuacja

Dlaczego i jak często musisz wykonywać ćwiczenia ewakuacyjne?

Gdyby nie przepisy, zapewne większość osób nie zdecydowałaby się na przeprowadzenie szkolenia z zakresu ewakuacji budynku. Jednak dzięki temu, że zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 z 2010 r., poz. 719), właściciel powinien co najmniej raz na 2 lata przeprowadzać praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z całego obiektu, to nie mamy tak wielu problemów, gdy w końcu rzeczywiście wybuchnie pożar. Wówczas wiele osób wie już, co ma robić i jak i cały proces ewakuacyjny wychodzi o wiele lepiej.

Plany ewakuacyjne – co muszą zawierać?

Warto też pamiętać, że takie firmy jak https://www.firesafety24.pl/ dbają także o plany ewakuacyjne budynku, które są wymagane przez wiele przepisów. Dzięki temu pamiętanie o tym, co jest potrzebne na planie, a więc choćby takie elementy jak lokalizacja, gdzie dana osoba się znajduje (na danym planie), wskazanie najkrótszej drogi ewakuacyjnej oraz rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych takich jak gaśnice oraz wskazanie dokładnie wszystkich wyjść ewakuacyjnych jest zaznaczone w sposób wizualnie odpowiedni do okoliczności.

Ćwiczenia ewakuacyjne, czyli coś, czego nie wolno lekceważyć

Warto przeprowadzać próbne ewakuacje, by mieć pewność, że pracownicy są w stanie opuścić budynek w razie alarmu przeciwpożarowego. To bardzo ważne, by móc dokładnie wskazać czynności, które należy wykonać i by nauczyć innych zachowania w takiej sytuacji. Musi być więc spokój, rozwaga i szybkie, skuteczne działanie, a tego w momencie stresującym nie da się opanować bez wcześniejszych szkoleń. Nie lekceważ ich.